Reynaers stoot minder CO2 uit

Reynaers stoot minder CO2 uit

Actief invulling geven aan MVO-beleid

Dinsdag 1 september 2015 — Wat is de status van Reynaers op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dan met name op het gebied van het milieu? Is het gelukt om de CO2-uitstoot 5 % te reduceren? Immers, als het gaat om aandacht voor duurzaamheid dan zijn mooie woorden niet genoeg. Het draait om wat er feitelijk gebeurt.

De verankering van MVO in het Reynaers-beleid zorgt ervoor dat er continu aandacht is voor de drie peilers binnen MVO: People, Planet en Profit. Het bedrijf onderneemt al jaren klimaatneutraal maar blijft ambitieus. In 2014 gaf Reynaers-directeur Edgar van Ginkel aan de komende drie jaar de CO2-uitstoot jaarlijks met 5 % te willen reduceren.

Climate Neutral Group uit Utrecht ondersteunt bedrijven bij duurzaam en klimaatneutraal ondernemen. Voor Reynaers maakt het bedrijf sinds 2010 een zogenaamde CO2-voetafdruk, een statusrapport van de feitelijke uitstoot van de hoeveelheid broeikasgassen die veroorzaakt worden.

In 2014 bedroeg de totale uitstoot in ton CO2e 201,91, verdeeld over de categorieën auto (184,37), elektriciteit (1,83), papier (2,88), water (0,04) en vliegreizen (12,78).

Een aantal dingen valt op:

  • In 2014 was er geen uitstoot door verwarming. Dit komt omdat Reynaers intussen gebruik maakt van gecompenseerd gas in plaats van aardgas.
  • Het papierverbruik is flink gedaald onder andere door digitalisering van het brochuremateriaal en digitale facturering.
  • De uitstoot door vliegreizen is ten opzichte van 2013 flink toegenomen, maar afgenomen ten opzichte van 2012. Vliegreizen worden direct gecompenseerd, maar het aantal is wel weer toegenomen.
  • Ook het elektriciteitsverbruik laat een lichte toename zien. Intussen is Reynaers overgestapt op groene elektriciteit op basis van windenergie die beter is voor het milieu.
  • De uitstoot van brandstof vormt duidelijk het grootste deel van de totale CO2-uitstoot. Het stijgend aantal medewerkers zorgt voor een toename in het gereden aantal kilometers woon-werk-verkeer. Het totale brandstofverbruik van de zakelijke auto’s en vrachtauto’s is echter flink afgenomen.

Het resultaat is een afname in CO2-uitstoot van 25,22 % ten opzichte van 2013. Daarmee is de doelstelling, een reductie van 5 %, ruimschoots gehaald.

De uitstoot van 2014 is volledig gecompenseerd in duurzame energieprojecten die voldoen aan de hoogste internationale standaarden en door onafhankelijke partijen worden geverifieerd en gecontroleerd (Gold Standard c.q. Verified Carbon Standard, VCS). 

Logo Reynaers
MVO-logo Reynaers
Overzicht CO2-uitstoot Reynaers